Maximale hypotheek berekening

Bereken uw maximale hypotheek.

De maximale hypotheek is het bedrag dat u maximaal mag lenen voor uw hypothecaire lening. Dit bedrag is gebaseerd op een aantal factoren zoals o.a. uw inkomen, uw (vaste) lasten, de rentestand, looptijd, en de rentevaste periode.
vanaf 1 januari 2007 dienen hypotheekverstrekkers zich te houden aan de Gedragscode Hypothecaire Financiering. Het doel van deze gedragscode is om consumenten te beschermen tegen te hoge hypotheekschulden. De hypotheekverstrekkers dienen deze gedragscode toe te passen bij het vaststellen van het maximale hypotheek bedrag. In deze gedragscode staan een groot aantal richtlijnen, maar de praktijk leert dat de ene hypotheekverstrekker deze gedragscode strikter toepast dan de andere hypotheekverstrekker. De gedragscode voorziet ook in uitzonderingen. Een geldverstrekker mag ook van de gedragscode afwijken en zijn eigen verstrekkingnormen hanteren, maar moet de consument dan wel erop wijzen dat er van de gedragscode wordt afgeweken. Ook het NIBUD heeft richtlijnen aangegeven over hoe hoog een verantwoorde maximale hypotheek zou mogen bedragen. Uiteindelijk hanteert een groot deel van de hypotheekverstrekkers een eigen formule voor het berekenen van de maximale hypotheek, maar de onderlinge verschillen zijn over het algemeen gering. De onderstaande maximale hypotheekcalculator kunt u een indicatie geven wat u maximaal aan hypotheek kunt lenen. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen, omdat uiteindelijk iedere hypotheekverstrekker zijn eigen normen hanteert.
Als u eens een vrijblijvende maximale hypotheek berekening wilt laten uitvoeren, die geheel gebaseerd is op uw persoonlijke situatie, llaat u dan eens vrijblijvend voorlichten door een onafhankelijke hypotheekadviseur. Een aantal hypotheekadviseurs kunnen u direct al online via hun eigen website verder helpen en zullen zij voor het eerste gesprek of kennismakingsgesprek ook geen kosten in rekening brengen.

MAXIMALE HYPOTHEEK REKENMODULE
Maximale hypotheek berekenen
Bruto jaarsalaris aanvrager:
Bruto jaarsalaris partner:
Van:
Tot:
Nationale Hypotheek Site.nl rekenmodule

Let op: Deze berekening is puur indicatief en is gebaseerd op maximale hypotheekberekeningen van verschillende hypotheekverstrekkers uit het verleden. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze berekening.

Zoals gezegd hanteren de meeste hypotheekverstrekkers hun eigen normen voor het bereken van de maximale hypotheek en zullen zij in bepaalde gevallen ook afwijken van de standaard berekening. Voor een nauwkeurige berekening raden wij u aan om bij de hypotheekverstrekker zelf uw maximale hypotheek te laten uitrekenen. Dit kan meestal eenvoudig online gebeuren.

hypotheek berekenenGeldverstrekkers zijn verplicht de Gedragscode toe te passen bij het vaststellen van de maximale hypotheeksom. Natuurlijk houden dan ook de meeste hypotheekverstrekkers rekening met de Gedragscode bij het uitbrengen van hun adviezen. De gedragscode kent echter ook enkele uitzonderingen. Zie onderstaande passage uit de gedragscode:
Een hypothecair financier mag in bijzondere gevallen bij het verstrekken van een hypothecaire financiering de hiervoor onder 2, 3 en 4 bedoelde normen overschrijden indien hij de consument tijdig in kennis heeft gesteld van die overschrijding en de consument jegens de hypothecair financier schriftelijk heeft verklaard dat de hypothecair financier hem heeft gewezen op de overschrijding van de normen en de daaraan verbonden risico`s en dat hij die risico`s begrijpt en accepteert. De hypothecair financier legt de overschrijding met de daaraan ten grondslag liggende motivering vast in het financieringsdossier van de consument.
Er kunnen hierdoor toch grote verschillen ontstaan in de uiteindelijke vaststelling van de maximale hypotheek. Ook zal de ene hypotheekverstrekker meer rekening houden met eventuele toekomstige salaris stijgingen of andere toekomstige veranderingen in uw financiele situatie dan andere hypotheekverstrekkers. Wilt u dus exact weten wat u maximaal kunt lenen dan kunt u dit het beste bij een tussenpersoon of de hypotheekverstrekker zelf opvragen.
Als u benieuwd bent hoeveel voordeel uit hypotheekaftrek u heeft, kunt u hier eenvoudig uw hypotheekrenteaftrek berekenen.

Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale hypotheek site .nl. Voor gebruik lees Disclaimer.