NHG

Nationale Hypotheek Garantie.

De Nationale Hypotheek Garantie, vaak kortweg NHG genoemd, is de naam van de financiële garantie die verstrekt kan worden bij het kopen of verbouwen van een woning. De NHG wordt dus verstrekt op de hypothecaire lening voor de aankoop of verbouwing van de woning. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekt de NHG en zal dan ook borg staan voor de NHG hypotheek. In ruil voor deze garantie moet er wel een eenmalig bedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie, betaald worden. Ook aan de hypotheek en de geldnemer worden een aantal eisen gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Welke bescherming biedt de Nationale Hypotheek Garantie?

Wanneer u een hypotheek heeft afgesloten met NHG en u kunt de hypotheek niet meer betalen waardoor u gedwongen wordt om uw woning te verkopen, dan zal in het geval van een restschuld de hypotheekverstrekker door het Waarborgfonds betaald gaan worden. Het risico voor de hypotheekverstrekker is dus afgedekt met de NHG. Dit betekent echter nog niet dat uzelf ook al uit de problemen bent. U bent zelf namelijk nog steeds aansprakelijk voor een eventuele restschuld, u heeft alleen nu de Stichting als schuldeiser. De Stichting kan echter besluiten om de restschuld kwijt te schelden als blijkt dat u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop. Voorwaarden hiervoor zijn:
a. u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken,
b. de reden van de gedwongen verkoop valt buiten uw schuld, bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als door scheiding of overlijden een inkomen is weggevallen.

Voordelen NHG hypotheek.

Een Hypotheek met NHG biedt echter vaak meer voordelen dan alleen de bescherming tegen verlies bij gedwongen verkoop. De hypotheekverstrekker weet namelijk voor 100% zeker dat de hypotheek weer terugbetaald wordt en zal daarom vaak een lagere hypotheekrente aanbieden voor NHG hypotheken. Deze korting op de hypotheekrente kan zomaar tussen de 0,3 en 0,6% bedragen ten opzichte van niet NHG hypotheken. NHG hypotheken vallen dan vaak ook onder de laagste rentetarieven.

hypotheek berekenenWat kunt u financieren met NHG.

Met de Nationale Hypotheekgarantie kunt u de aankoop van uw woning volledig financieren. Hieronder vallen dus ook de kosten voor een makelaar, notaris, taxatierapport en een eventuele verbouwing. Als u de kosten van een verbouwing wilt financieren met een NHG hypotheek zijn hier wel enkele eisen aan verbonden. Zo moet het doel van de verbouwing een kwaliteitsverbetering of energiebesparende voorzieningen tot gevolg hebben. De NHG voor hypotheken kan voor zowel bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en woonwagens worden verstrekt.

Hoeveel kunt u financieren met NHG?

De kostengrens voor de aankoop van een woning is op 1 januari 2010 vastgesteld op € 350.000. Dit betekent dus dat de totale kosten, dus inclusief notariskosten, afsluitprovisie, eventuele Verbouwing kosten en overige kosten, maximaal € 350.000 mogen bedragen.
De Nationale Hypotheek garantie stelt het percentage bijkomende kosten voor de aankoop van een bestaande woning standaard op 12% en voor de aankoop van een nieuwbouwwoning op 8%. De maximale koopsom bij een kostengrens van € 350.000,- is voor een bestaande woning dan &euro 312.500 en voor een nieuwbouwwoning € 324.074,07. De kostengrens voor de aankoop van een woonwagen is op 1 januari 2010 vastgesteld op € 62.000,- en voor de aankoop van een woonwagenstandplaats op €€ 45.000. De kostengrens voor kwaliteitsverbetering van een woning is op 1 januari 2010 vastgesteld op € 265.000.
Bovenstaande bedragen zijn geldig tot 1 juli 2013, na deze datum zal de maximale NHG grens stapsgewijs worden afgebouwd. Vanaf 1 juli 2012 zal de NHG grens verlaagd worden naar 320.000 euro, op 1 juli 2013 wordt de NHG verder afgebouwd tot 290.000 euro, waarna op 1 juli 2014 de NHG zal worden teruggebracht tot 265.000 euro.

Maximale NHG hypotheek.

Bovenstaande bedragen zijn de maximale hypotheekbedragen voor een hypotheek die met NHG wordt afgesloten. Dit betekent nog niet dat u ook straks daadwerkelijk dit bedrag kunt lenen voor de aanschaf van een woning met een NHG hypotheek. Andere factoren die meespelen bij het bepalen van de maximale NHG hypotheek zijn o.a. het inkomen, waarde van het onderpand, hypotheekrente, looptijd, financiële verplichtingen en het bedrag waarover u hypotheekaftrek kunt krijgen. Ook andere factoren kunnen nog een rol spelen als nationaliteit, arbeidsovereenkomst, toetsing BKR en het aflossingsvrije deel van de NHG hypotheek.
Kortom er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen bij de bepaling of u in aanmerking komt voor de NHG en hoe hoog dan de uiteindelijke maximale NHG hypotheek kan bedragen. In een gesprek of tijdens de offerte van een hypotheekverstrekker kan er vaak exact bepaald worden of u aan alle normen voldoet en wat de maximale hypotheek met NHG mag zijn. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen biedt op hun website een sterk vereenvoudigde financiële toets voor de Nationale Hypotheek Garantie. Deze zou u ook een indicatie kunnen geven of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale hypotheek site .nl. Voor gebruik lees Disclaimer.