Aftrek hypotheekrente bij huwelijk

Hypotheekrenteaftrek bij huwelijk

De nieuwe regels over de verdeling van hypotheekrenteaftrek bij een huwelijk zijn onlangs duidelijk geworden. De antwoorden die Staatssecretaris Weekers onlangs gaf op Kamervragen bleken af te wijken van de regels die zijn voorganger (Staatssecretaris De Jager) had bepaald. Inmiddels heeft de staatsecretaris de nieuwe regels verduidelijkt en zal deze formaliseren in een beleidsbesluit.
Het verschil tussen de oude en nieuwe regels zit voornamelijk in de hypotheekrenteaftrek voor de partner. Waar voorheen de partner na huwelijk nog de mogelijkheid werd geboden om over de volledige 30 jaar de hypotheekrente te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting, is de duur van de hypotheekrenteaftrek in de nieuwe regelgeving verkort. We zullen een en ander proberen te verduidelijken met een voorbeeld.
- Mevrouw A koopt een woning opr 01-01-2007.
- Hypotheek voor mevrouw A bedraagt € 250.000.
- De heer B trekt bij A in en ze trouwen in gemeenschap van goederen op 01-01-2012.

Volgens de oude regelgeving (Staatssecretaris de Jager) zou de hypotheekrenteaftrek als volgt verdeeld worden.
Hypotheekrenteaftrek voor Mw. A:
- Van 01-01-2007 tot 01-01-2012: € 250.000
- Van 01-01-2012 tot 01-01-2037: € 125.000
Hypotheekrenteaftrek voor Dhr. B
- 01-01-2012 tot 01-01-2042: € 125.000
(Zowel Mevr. A als Dhr. B kunnen van de maximale 30 jaar hypotheekrente aftrek gebruik maken)

hypotheek berekenenVolgens de nieuwe regels (Staatssecretaris Weekers) wordt de hypotheekrenteaftrek als volgt verdeeld:
Hypotheekrenteaftrek voor Mevr. A:
- Van 01-01-2007 tot 01-01-2012: € 250.000
- Van 01-01-2012 tot 01-01-2037: € 125.000
Renteaftrek voor Dhr. B.
- 01-01-2012 tot 01-01-2037: € 125.000
(Mevr. A kan nog steeds gebruik maken van hypotheekrenteaftrek over maximaal 30 jaar, maar Dhr. B. kan nog maar 25 jaar gebruik maken van de hypotheekrente aftrek.)

Er wordt echter nog wel een uitzondering gemaakt voor alle consumenten die hun hypotheek nog hebben afgesloten op basis van de oude regelgeving. Zij mogen gebruik blijven maken van de oude regelgeving voor hypotheekrenteaftrek voor gehuwden en blijven dus de maximale duur voor hypotheekrenteaftrek behouden. Concreet betekent dit dat de oude regelgeving blijft gelden voor alle hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten en de nieuwe regelgeving (staatsecretaris Weekers) zal gaan gelden voor alle hypotheken die na deze datum zijn afgesloten.

29 november 2013

Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale hypotheek site .nl. Voor gebruik lees Disclaimer.